Import docelowy – zgoda na refundację a odpłatność 100%

Czy farmaceuta ma prawo odmówić refundacji?

Czy mając zgodę na refundację leku sprowadzonego w ramach importu docelowego farmaceuta może odmówić mi prawa do zniżki?Aby odebrać z apteki, za odpłatnością ryczałtową, produkt sprowadzony z zagranicy należy posiadać decyzję Ministra Zdrowia o zgodzie na refundację tego produktu (fot. Shutterstock).

W aptece spotkała mnie zaskakująca sytuacja. W sierpniu 2023 składałam zapotrzebowanie na lek z importu docelowego. Dodatkowo udało mi się uzyskać zgodę na refundację tego leku od Ministerstwa Zdrowia. Natomiast odbierając lek z apteki, pani odmówiła mi udzielenia refundacji, ponieważ na recepcie widniała informacja o odpłatności: 100% w wyniku czego zostałam zmuszona do zapłaty całkowitej kwoty za lek. Czy taka sytuacja mogła mieć miejsce jeśli, uzyskałam pozytywną zgodne na refundację leku? Czy farmaceuta ma prawo odmówić refundacji?

 

Odp.: Sprawa wygląda następująco. W 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat na swojej stronie, zgodnie z którym pacjent, jeżeli ma zgodę na refundację, powinien otrzymać lek sprowadzony w ramach importu docelowego za odpłatnością ryczałtową, pomimo wskazania na recepcie 100%. Link do tego komunikatu znajduje się tutaj:

Osoba realizująca receptę być może nie była świadoma, że ten rodzaj leków kieruje się swoim prawami i postąpiła standardowo, jak przy lekach refundowanych. Rozporządzenie w sprawie recept w § 8 ust. 1 pkt 8 nie wymienia takiego przypadku, gdyż odnosi się do leków z listy refundacyjnej. Ponadto prawo farmaceutyczne art. 96a ust. 8 pkt 10 mówi, że oznaczenie odpłatności na tego typu recepcie nie jest wymagane, a skoro nie jest wymagane to i nie jest wiążące. Myślę, że sprawa powinna być wyjaśniona ponownie.

mgr farm. Konrad Okurowski