Fv dla DPS-u za leki dla kilku pacjentów

Opłatki skrobiowe wchodzą do wyceny leku recepturowego (fot. Shutterstock).Mimo że zadaniem DPS jest właściwe rozliczenie faktur, to apteka nie ma obowiązku wystawienia faktury zbiorczej i może wystawić osobne fv dla każdego pacjenta z wybraniem jako płatnika DPS i odbiorcy - pacjenta (fot. Shutterstock).

Dom opieki zakupuje dla swoich podopiecznych leki (na recepty S, rycz, 100, IB itd.).
Recepty na leki wystawiane są indywidualnie na każdego osobno. Dom opieki życzy sobie wystawiania faktury zbiorczej wystawionej na firmę, prowadzącą Dom opieki. Czy można tak robić, (ewentualnie co powinna zawierać faktura) , by nie być posądzonym o udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji ?

Mimo że zadaniem DPS jest właściwe rozliczenie faktur, to apteka nie ma obowiązku wystawienia faktury zbiorczej i może wystawić osobne fv dla każdego pacjenta z wybraniem jako płatnika DPS i odbiorcy – pacjenta.

Zobacz też:

Wątpliwości wokół e-recept dla mieszkańców DPS-u