Farmaceuta i recepta pro auctore lub pro familia na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Czy farmaceuta może wystawić receptę pro auctore lub pro familiae na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii?

W przypadku braku określonej wielkości opakowania, należy wydać najmniejsze refundowane, czyli Amlopin z importu pakowany po 28 tabl. (fot. Shutterstock).Zatem wystawienie przez farmaceutę recepty pro auctore lub pro familiae na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest dopuszczalne (fot. Shutterstock).

Nie. Zgodnie z art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.) recepta pro auctore lub pro familia może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zatem wystawienie przez farmaceutę recepty pro auctore lub pro familia na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest dopuszczalne.

Autorem odpowiedzi jest radca prawny Alicja Chudziak.