Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

Na pytania o ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, odpowiedziała radca prawny Alicja Chudziak.

Ilość leku, jaką wydamy w tym przypadku, zależy od obecności na recepcie dawkowania (fot. Shutterstock).Radca prawny Alicja Chudziak odpowiedziała na pytania, które dotyczą ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (fot. Shutterstock).

Czy w aptece ogólnodostępnej należy prowadzić ewidencję zatrudnionych farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Tak. Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 4 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.) w aptece ogólnodostępnej należy prowadzić ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, a prowadzenie przedmiotowej ewidencji należy do zadań kierownika apteki.

Czy ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych wymaga zarejestrowania w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym?

Tak. Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz.U. Nr 187, poz. 1566) ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, przed rozpoczęciem wpisów wymaga naniesienia danych identyfikujących aptekę i zarejestrowania w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym oraz ostemplowania przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego każdej ze stron ewidencji. 

Czy dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych w formie elektronicznej?

Kwestie prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych w formie elektronicznej reguluje § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566), Zgodnie z ww. przepisem dopuszcza się dodatkowo prowadzenie przedmiotowej ewidencji w systemie informatycznym, w sposób umożliwiający zabezpieczenie danych znajdujących się w systemie przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Czy przepisy prawne określają wzór ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Tak. Wzór ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566).

Kto dokonuje i na jakich zasadach wpisów w ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566) wpisu danych do ewidencji dokonuje kierownik apteki na podstawie dokumentów potwierdzających dane objęte ewidencją, przedstawionych przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego, a każdorazowy wpis winien być potwierdzony datą i podpisem kierownika apteki dokonującego wpisu do ewidencji.

Co stanowi podstawę dokonania wpisów w ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566) podstawę dokonania wpisu do ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych stanowią dokumenty potwierdzające dane objęte ewidencją przedstawione przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego.

Czy ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych należy na bieżąco aktualizować?

Tak. Zgodnie bowiem z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566) wszelkie zmiany stanu faktycznego, w tym odnoszące się do kwalifikacji zawodowych farmaceutów i techników farmaceutycznych, podlegają wpisowi do ewidencji.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]