Emeryt farmaceuta – dostęp do gabinet.gov.pl

Czy przepisy regulują w jakikolwiek sposób dostęp do gabinet.gov dla farmaceuty – emeryta?

Czy farmaceuta emeryt ma prawo wystawiać recepty dla siebie i dla rodziny oraz ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl?Dostęp do gabinet.gov.pl i wystawiania e-recept mają wszyscy farmaceuci z aktywnym numerem PWZ (fot. Shutterstock).

Interesuje mnie, czy przepisy regulują w jakikolwiek sposób dostęp do gabinet.gov dla farmaceuty – emeryta? Czy zgłoszenie do Izby faktu zakończenia pracy zawodowej (co zwalnia z obowiązku płacenia składek) skutkuje wykreśleniem ze spisu czynnych farmaceutów, a co za tym idzie, brakiem możliwości wystawiania recept pro auctore/pro familia? Lekarze emeryci takie prawo przecież posiadają?

Odp.: Emerytowani farmaceuci, którzy nie wykonują pracy zarobkowej, dalej pozostają członkami izby aptekarskiej (czy obecnie izby zawodu farmaceuty). Takie zgłoszenie powoduje, że nie muszą jedynie odprowadzać składek. Proszę spróbować się normalnie zalogować do aplikacji gabinet.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. Myślę, że nie powinno być problemu z dostępem i wystawieniem e-recept po wstępnej konfiguracji. Przepisy nie regulują szczegółowo analizowanej materii. Wg ustawy o zawodzie nawet farmaceuta, który zaprzestanie wykonywania zawodu pozostaje wpisany na listę członków izby.
Proszę o zapoznanie się ze wpisem:

Początkowo mogą być wymagane kroki dotyczące konfiguracji danych kontaktowych i ustawienie tytułu zawodowego:

lub wg tej instrukcji.

Czytaj także:

mgr farm. Konrad Okurowski