Efedryna – ilość słowna na papierowej recepcie

Czy na papierowej recepcie musi być podana słownie ilość efedryny? Jeśli nie, to poproszę o podstawę prawną.

O ile taka nazwa jednoznacznie wskazuje lek, który lekarz wypisał, to jest akceptowalna (fot. Shutterstock).Brak jest podstawy prawnej do wymagania zapisu ilości sumarycznej prekursora na recepcie (fot. Shutterstock).

Odp.: Brak jest podstawy prawnej do wymagania zapisu ilości sumarycznej prekursora na recepcie. § 6 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje mówi wyłącznie o lekach zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

      §  6. 

  1. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.
  2. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Czytaj również:

Efedryna – słowny zapis dawki na recepcie

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]