E-recepta na lek robiony z luminalem i kodeiną

Czy w eRp na lek robiony z luminalem i kodeiną ilości obu substancji muszą być wpisane słownie? Np. w formie: „potwierdzono ilość luminalu np 15 mg i potwierdzono ilość kodeiny 20 mg ” ?

Brak dawkowania lub błędne dawkowania pozwala wydać ilość leku, która nie przekracza maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych opakowań (fot. Shutterstock).Tak, ilość sumaryczna substancji psychotropowej i odurzającej musi być wyrażona dodatkowo słownie (fot. Shutterstock).

Odp.: Tak, ilość sumaryczną substancji psychotropowej (luminal) i odurzającej (kodeina) osoba uprawniona musi zapisać dodatkowo słownie. W przypadku e-recepty dopuszczalny jest dodatkowo zapis liczbowy. Wynika to z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Mówi on, że: „Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.”  Forma zapisu jest dowolna, może być w ww. sposób, czyli jako potwierdzona ilość lub w nawiasie obok składnika.

Zobacz też:

Czy na recepcie na lek robiony w którego skład wchodzi kodeina musi być napisana jej ilość słownie?