Dawkowanie – sprzeczność dodatkowego doprecyzowania

Jak traktować dawkowanie, gdy jest przedstawione w następujący sposób: S:1*1 (rano i wieczorem) lub 3*1 (rano)?

Jak należy zrealizować e-receptę w przypadku, gdy dawkowanie jest przedstawione w następujący sposób: S:1*1 (rano i wieczorem)?Dawkowanie powinno zawierać informację o ilości jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania (fot. Shutterstock).

Jak należy zrealizować e-receptę w przypadku gdy dawkowanie jest przedstawione w następujący sposób:

1) Nitrendypina 20 mg 3 op *60 tbl. S:1*1 (rano i wieczorem)

2) Formetic 1000 2 op. *120 S: 3*1 (rano)

3) Ins. Apidra Solostar 3 op a 5 wstrz S: 3*25j (rano)

Uważam, że tak przedstawiony sposób dawkowania jest sprzeczny- rano czy rano i wieczorem jest określeniem częstotliwości. I należy wydać 2 najmniejsze opakowania. Jeżeli źle myślę, to proszę mnie poprawić. Odmienne zdanie lekarzy.

Odp.: W każdym przypadku, kiedy osoba realizująca receptę uzna podane dawkowanie za błędne, ma prawo do wydania ilości leku, która nie przekracza dwóch najmniejszych refundowanych opakowań. Z drugiej jednak strony na porę dnia można spojrzeć szerzej, jako pewien zakres, np. od świtu do południa (rano), od zachodu do nocy (wieczór) etc. Może wydawać się to absurdalne, ale teoretycznie wykonalne jest przyjęcie 3 dawek metforminy lub insuliny rano.

Aktualnie bardziej zwraca się uwagę na obecność informacji, jaką jest dawkowanie na recepcie i jego policzalność (uwzględnienie ilości jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania), niż sensowność. Najważniejsze jest upewnienie się, że pacjent wie, jak ma prawidłowo stosować zlecone leki. Gorzej sytuacja wygląda z nitrendypiną, bo nie da się wywnioskować podania jednorazowo jednej tabletki rano i wieczorem przy zapisie 1 × 1. Może to lekarz miał na myśli, niemniej zapis na to nie wskazuje, a tłumaczenie byłoby próbą racjonalizacji błędu w dawkowaniu.

mgr farm. Konrad Okurowski