Czy w takiej sytuacji należy zaznaczyć, że „wydano odpowiednik”?

Czy wydając lek z innym eanem zaznaczamy odpowiednik?

Nie każda sytuacja wydania leku o innym kodzie EAN wymaga, żeby zaznaczyć, że wydano odpowiednik. Często można taką informację pominąć.Wydanie innego leku niż zapisany na recepcie wymaga zanzaczenia, że wydano odpowiednika.

Czy wydając lek z innym eanem zaznaczamy odpowiednik? Chodzi o poniższe sytuacje:
1. Concor z importu zamiast oryginału,
2. duże opakowanie zamiast małego,
3. tabletki zamiast kapsułek?

Odp.: W przytoczonych przypadkach wydawany jest ten sam lek, więc nie zaznacza się odpowiednika. Z kolei wydając inną postać tego samego leku, należy umieścić adnotację o tym w DRR lub na rewersie recepty.

Więcej na ten temat znajduje się we wpisie dotyczącym zaznaczania odpowiednika.

Z kolei więcej na temat adnotacji w DRR można przeczytać tutaj.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA