Czy w lipcu 2018 r. należało robić adnotacje na rewersie recepty na lek robiony?

Do kiedy trzeba było na rewersie recepty nanosić informacje, kto i kiedy lek przyjął i wykonał wraz z podpisem?

Adnotacje, które musiały znajdować się na rewersie recepty papierowej na lek recepturowy, dotyczyły czasu przyjęcia i wykonania leku.Wykonanie leku recepturowego więże się dodatkowymi czynnościami dotyczącymi sprawozdawczości i ewidencji.

Czy recepta papierowa na lek robiony, wystawiona w 07/2018, musi na rewersie posiadać pieczątki osoby realizującej i przyjmującej? Mam je dać do kontroli, a nie pamiętam, czy wystarczył wtedy nadruk komputerowy?

 

Odp.: Do 19 października 2018 r. obowiązkowe było dokonywanie adnotacji na rewersie recepty z datą i godziną przyjęcia oraz wykonania leku recepturowego wraz z podpisem właściwej osoby. Od 20 października ww. roku weszło w życie nowe rozporządzenie  w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki, które zniosło ten obowiązek.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA