Czopki recepturowe – obliczenie ilości masła kakaowego

Jak obliczyć ilość potrzebnego masła kakaowego w tej recepcie?

Mam receptę na czopki z Metronidazolem. W jaki sposób prawidłowo wyliczyć ilość potrzebnego masła kakaowego?Jedną z metod sporządzania czopków w recepturze, jest metoda wylewania (fot. Shutterstock).

Mam receptę robioną na czopki. Skład to:

Rp.
Metronidazol 0,5
But. cacao ad 2,0
D.t.d No 12

Jak obliczyć potrzebną ilość masła kakaowego? Czopki będziemy wykonywać przez wylewanie do foremki.

 

Odp.: W zasadzie lekarz określił, że czopek ma zawierać 1,5 tego surowca. Standardowo ilość masła kakaowego, dla metody wylewania, należy policzyć z uwzględnieniem współczynnika wyparcia. Na wstępie należałoby dokonać standaryzacji formy, żeby sprawdzić średnią masę czopka. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Czopki. Jeżeli apteka wykorzystuje blistry z Eprusa, można przyjąć masę jednego czopka za 2,04.
Ilość masła na wszystkie czopki wynosi = 12 szt.*2,04 /pojemność formy/ – 0,5*12 szt.*0,67 (współczynnik wyparcia metronidazolu – wartość można znaleźć na stronie Współczynniki wyparcia) = 20,46.
Jeżeli przyjmiemy pojemność formy jako 2,0 (bez standaryzacji), ilość masła wyniesie 19,98.

Jak widać, jest to więcej, niż wynikałoby z przemnożenia 1,5 * 12 czopków (18,0). Osoba sporządzająca lek recepturowy ma prawo, żeby zmodyfikować ilość substancji obojętnej tak, żeby wykonać lek prawidłowo. Asekuracyjnie można dodać adnotację w DRR opisujące takie działanie.

W tym miejscu należy również podkreślić, że ww. ilość masła jest używana zarówno dla czopków sporządzanych w unguatorze, jak i w parownicy. Nie ma podstaw, żeby doliczać do tej wartości jakiegokolwiek nadmiaru podłoża, czy substancji czynnych.

mgr farm. Konrad Okurowski