Bufomix Easyhaler – realizacja po terminie

Moje wątpliwości wiążą się z realizacją po terminie e-recepty na Bufomix Easyhaler.

O ile taka nazwa jednoznacznie wskazuje lek, który lekarz wypisał, to jest akceptowalna (fot. Shutterstock).Oznacza to, że do pozostałych dawek dolicza się ilość z najmniejszego zarejestrowanego opakowania, tj. 60 (fot. Shutterstock).

E-recepta wypisana z oznaczeniem ważności 365 dni. Preparat to Bufomix Easyhaler (016+4,5) x 60 dawek – 1 op. Dawkowanie to 1 × 1. Pacjent przychodzi 56 dnia. Można wydać (bo zostały 4 dawki), czy nie? Poproszę też o podstawę prawną.

Odp.: Dopóki zostało cokolwiek do wydania z opakowania leku Bufomix Easyhaler 160+4,5 po 60 dawek, możliwe jest zastosowanie art. 96a ust. 7a ustawy prawo farmaceutyczne.

„7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:
1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania
– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.”

Oznacza to, że do pozostałych dawek dolicza się ilość z najmniejszego zarejestrowanego opakowania, tj. 60. Dzięki temu pacjent ma prawo wykupić wypisane 1 op. leku.

Czytaj również: Jak zrealizować receptę przy zapisie Rp. Bufomix easyhaler R?