Braki insulin – zamiana Novorapid na Fiasp

Czy można zamienić Novorapid na Fiasp?

Czy w przypadku braku dostępności insuliny NovoRapid Penfill w hurtowniach możliwe jest wydanie insuliny Fiasp?W przypadku zamiany insulin zalecena jest ostrożność (fot. Shutterstock)

Czy w przypadku braku dostępności insuliny NovoRapid Penfill w hurtowniach, jako odpowiednik szybko działającego analogu insuliny możliwe jest wydanie insuliny Fiasp?

Odp.: Teoretycznie można rozważyć taką zamianę, ale producent zaleca wykonanie tego pod kontrolą lekarza. Zatem nie jest to coś, co można robić rutynowo. Również sam pacjent powinien być świadomy. Choć obie insuliny nie różnią się rodzajem substancji czynnej, to insulina Fiasp posiada dodatkowe substancje pomocnicze, które wpływają na szybsze działanie i nieco odmienne parametry. Odpowiednikiem bliższym insulinie Novorapid byłaby insulina Insulin Aspart Sanofi Solostar. W kwestii niedostępności insuliny w hurtowni to można dokonać bezpośredniego zakupu u producenta, który posiada zapas insulin, których brakuje obecnie w hurtowniach: Novorapid, Novomix 50. Reasumując, taka operacja nie jest zalecana.

W ChPL insuliny Fiasp można znaleźć następujące informacje:

Zmiana stosowanych insulinowych produktów leczniczych
Zalecane jest ścisłe monitorowanie stężenia glukozy podczas zmiany z innych insulin doposiłkowych oraz przez kilka początkowych tygodni leczenia. Zmiana z jednej insuliny doposiłkowej na inną powinna zostać przeprowadzona po przeliczeniu jednostek jeden do jednego. Zmiana typu, rodzaju lub wytwórcy insuliny dotychczas stosowanej przez pacjenta, na produkt leczniczy Fiasp, musi odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza i może spowodować konieczność zmiany dawki.
Może zaistnieć konieczność dostosowania dawek i czasu podawania równocześnie stosowanych insulin o średnim lub długim czasie działania lub dostosowania innego towarzyszącego leczenia przeciwcukrzycowego.

mgr farm. Konrad Okurowski