Brak dawkowania na recepcie farmaceutycznej

Kwestia dzielenia opakowań była już poruszana i, zgodnie z przepisami, nie wolno tego robić poza postaciami parenteralnymi, antybiotykami oraz substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi (fot. Shutterstock).Można dopisać taką informację na wystawionej już recepcie i opatrzyć podpisem i pieczątką (fot. Shutterstock).

Wystawiłem receptę farmaceutyczną. Po jej wydrukowaniu zorientowałem się, że zapomniałem umieścić na niej dawkowania leku. Czy mogę je dopisać na papierowej wersji recepty, potwierdzając dodatkową pieczątką i podpisem? Czy muszę wydrukować receptę jeszcze raz, poprawiając dane w systemie?

Można dopisać taką informację na wystawionej już recepcie i opatrzyć podpisem i pieczątką. Ewidencja recept farmaceutycznych nie obejmuje jednak sposobu dawkowania.