Brak dawkowania a zamiana Allertecu na Amertil

Zaznaczyć należy lek pierwotnie zaordynowany, czyli Atoris 20 mg po 90 tabl.(fot. Shutterstock).

Mam pytanie: lekarz zapisuje pacjentowi lek Allertec 10 mg 1 op. (30%) bez podawania sposobu dawkowania (op. a 20 tabl. – nierefundowane), więc tu nie
ma wątpliwości, że pacjent otrzyma 1 op. po 30 tabl. na zniżkę. Schody zaczynają się, kiedy pacjent prosi o tańszy zamiennik Amertil, który obie wielkości opakowań ma refundowane – zarówno to po 20, jak i po 30 tabl. Czy, ze względu na brak dawkowania, należy pacjentowi wydać 1 (2??) op. zamiennika po 20 tabl.? Co w sytuacji, jeśli lekarz pierwotnie określi wielkość opakowania, zapisując Allertec 10 mg 1 op. a 30 tabl., albo wpisze samo Allertec 10 mg 30 tabl.?

 

Interpretacje jakie pojawiły się w temacie wydawania odpowiedników zostały przez nas zebrane pod adresem https://rx.edu.pl/node/222 i warto się z nimi zapoznać.
W przytoczonym przypadku zamiany opakowania 30 tabl. leku Allertec – cena detaliczna 15,11zł na 30 tabl. Amertilu – cena 14,54, warunek niższej ceny jest spełniony. Wydanie więc tańszego Amertilu jest prawidłowe. Wracając do samego dawkowania, to zgodnie z §8 ust.1 pkt 1a) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

„1. Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) bez podawania na recepcie sposobu dawkowania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b i c:

a) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom:

– tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, wymienione w tym wykazie,

– tego leku dla leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku recept na leki niepodlegające refundacji wystawionych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.”

Odnosząc powyższy przepis do Amertilu należy przyjąć, że do ilości 40 tabl. podanie sposobu dawkowania na recepcie nie jest wymagane, a 30 tabl. można wydać pacjentowi bez problemu.
Określenie zaś wielkości opakowania lub ilości jednostek dawkowania nic nie zmienia w kwestii wydania odpowiednika.

 

[Zespół Rx.edu.pl]