Błędny zapis refundacji na e-recepcie

Moje pytanie dotyczy tego, jak powinniśmy wydać lek, jeżeli na e-recepcie lekarz wskazał lek bez refundacji po lewej stronie, zaś po prawej widnieje odpłatność 30%?

Kwestia dzielenia opakowań była już poruszana i, zgodnie z przepisami, nie wolno tego robić poza postaciami parenteralnymi, antybiotykami oraz substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi (fot. Shutterstock).Jeżeli wydajemy lek o tej samej nazwie, ale pochodzący z importu równoległego, nie należy zaznaczać odpowiednika (fot. Shutterstock).

Jak należy wydać lek w sytuacji gdy na recepcie elektronicznej lekarz wskazuje lek bez refundacji po lewej stronie, np. Amlopin z importu, a po prawej widnieje odpłatność 30%? Czy możemy wydać lek na zniżkę? Czy należy zaznaczyć to jako odpowiednik

Odp.: Zgodnie z komunikatem MZ: Informacja z MZ dot. błędnego kodu EAN na e-recepcie dotyczącym błędnego oznaczenia kodu EAN w części technicznej e-recepty, ważniejsza jest informacja zawarta w części graficznej e-recepty, czyli po tzw. prawej stronie. Taką receptę realizuje się analogicznie jak receptę papierową, tj. w tym przypadku ze zniżką. Jeżeli wydajemy lek o tej samej nazwie, ale pochodzący z importu równoległego, nie należy zaznaczać odpowiednika. Więcej na temat zaznaczania odpowiednika znajduje się w w tym wpisie: Zaznaczanie odpowiednika – stanowisko MZ

Zobacz też: Realizacja częściowa e-recepty na Amlopin