Błędne dawkowanie przy lekach doustnych i zewnętrznych

Lantus Solostar jest refundowany w pełnych opakowaniach po 5 wstrzykiwaczy, więc przy błędnym dawkowaniu można ilość nie większą niż 2 najmniejsze refundowane opakowania (10 wstrzykiwaczy), a w tym przypadku będzie to 1 op. po 5 wstrzykiwaczy (fot. Shutterstock).

1) Czy w świetle obowiązujących przepisów poniżej:
§ 8. 1. Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:
1) bez podawania na recepcie sposobu dawkowania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b i c:
a) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom:
– tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych
– w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, wymienione w tym wykazie,
– tego leku dla leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku recept na leki niepodlegające refundacji wystawionych dla pacjentów posiadających
uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,(…)
3) podając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego
stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.
§ 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:
1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem: (…)
d) sposób dawkowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a – osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
przypadku podania na recepcie błędnego dawkowania, np.
– Xalatan krople -> dawkowanie 2×1 tabl.;
– Olfen 75 SR tabl. o p. uwaln. -> dawkowanie 1×1 kaps.;
– Fanipos aer. do nosa -> dawkowanie 2×2 tabl.
można potraktować takie dawkowanie jako błędne dawkowanie/brak dawkowania i wydać pacjentowi maksymalnie 2 najmniejsze opakowania refundowane/dopuszczone do obrotu na terenie RP (jeśli są nierefundowane)?
A co w przypadku maści? Zwłaszcza refundowanych? Np.
– Dermovate maść (50%) -> dawkowanie (dość popularne u nas): 2 dawki 2 x dziennie? Czy powinno być podane w gramach? cm2?
Albo płyny do stosowania zewn., np.
– Dermovate (ref. 50% op. 25/50ml) -> dawkowanie: 2 dawki 2 x dziennie? Jak się do tego odnieść?
2) Czy jeśli lekarz wpisze w polu uprawnień dodatkowych pacjenta znak „X”, a pacjent legitymuje się np. książeczką ZHDK – to czy można to poprawić i opisać na rewersie recepty nr tej legitymacji, tak jak w przypadku pustego pola uprawnień dodatkowych?

1. W każdym przypadku (poza lekami odurzającymi i psychotropowymi), kiedy zapisano błędne dawkowanie można na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d wydać dwa najmniejsze opakowania leku.
Po lipcowym stanowisku Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept jeżeli podany sposób dawkowania dla postaci zewnętrznych nie pozwala przeliczyć na ile faktycznie wystarczy maści, żelu czy płynu, oznacza analogicznie jw. konieczność wydania nie więcej niż dwóch najmniejszych opakowań.
2. Zgodnie z § 16 ust. pkt 1 lit. a kod uprawnień dodatkowych (z wykluczeniem uprawnienia S) osoba realizująca ma możliwość poprawić lub uzupełnić na podstawie przedstawionych przez pacjenta dokumentów.

Czytaj też:

Czy dawkowanie 1 raz dziennie jest wystarczające by wydać jedno lub dwa opakowania płynu Dermovate po 50 ml?