Atrovent N – pomyłka w dawkowaniu a realizacja po 30 dniach

Czy po upływie 30 dni od daty wystawienia mogę wydać lek w postaci aerozolu, jeżeli lekarz zapisał dawkowanie w tabletkach?

Mam receptę na 6 op. leku Atrovent N, którą pacjent przychodzi rozpocząć po 138 dniach od daty wystawienia. Ile opakowań mogę wydać?Nie jest zawsze wymagane, żeby przy zapisie dawkowanie w schemacie 1-1-1 lekarz określał dodatkowo postać jednostki dawkowania (fot. Shutterstock).

Ile opakowań można wydać na e-receptę, której realizacja nie została rozpoczęta w ciągu 30 dni od daty wystawienia (upłynęło 138 dni)? Czy dawkowanie uznajemy za nieprawidłowe (z powodu dopisku tabl.) i nie można wydać nic?

Rp.
Atrovent N aerozol inhalacyjny
6 op. po 10 ml
DS. 2-0-2 tabl.

 

Odp.: Niestety zapis dawkowania w tabletkach jest błędny, więc pacjent nie może nic wykupić po upływie 30 dni od daty realizacji. Realizując receptę wcześniej (do 30 dni), pacjent mógłby otrzymać maksymalnie 2 op. leku. W zasadzie nie wymaga się nazywania jednostki dawkowania, ale jej określenie może powodować problemy.
Alternatywnie dopuszczalne byłoby przyjęcie, w pewnym sensie, że lekarz błędnie określił postać leku, dlatego też osoba realizująca mogłaby dokonać jej korekty według własnej wiedzy. W tym wariancie pacjentowi zostałoby do wykupienia 4 op leku (przepadło 552 dawek). Minusem takiego podejścia jest fakt, że postać leku znajduje się obok nazwy Atrovent N. Niemniej jest to oczywista pomyłka osoby wystawiającej receptę.
Reasumując, bezpieczniej będzie przyjąć pierwszy wariant za najlepszy, czyli pacjent musi wypisać sobie nową receptę.

mgr farm. Konrad Okurowski