Atropina – recepta roczna na krople recepturowe

Otrzymałem receptę na krople do oczu z atropiną. Lekarz dodatkowo zaznaczył 365-dniowy termin ważności e-recepty oraz określił ilość do wykonania jako 12 op.

Atropina w kroplach do oczu jest często przepisywana dzieciom w leczeniu krótkowzroczności. Czy lekarz może wystawić roczną receptę na lek?Ilość leku recepturowego, którą lekarz może wypisać pacjentowi nie powinna zazwyczaj przekraczać podwójnej ilości ryczałtowej (z wyłączeniem maści, kremów, past i żeli).

Mam następującą receptę na lek recepturowy, w którego składzie jest atropina.

Rp.
0,01% Sol. Atropini 20,0
M.f. gtt. opht. 30 minimsów
Wykonaj w liczbie: 12 op.
D.S. 1 × 1 kropla do obu oczu wieczorem.
Odpłatność R
Data realizacji do 9 listopada 2023 r.

Czy jest to prawidłowy zapis. Czy możliwe jest wydanie na podstawie tej recepty 30 minimsów co miesiąc przez rok?

 

Odp.: Sam zapis leku recepturowego można uznać za prawidłowy. Oznaczenie ważności recepty jako 365-dniowego również jest dopuszczalne. Problemem będzie tutaj ilość leku do wydania dla pacjenta. W ramach jednej recepty lekarz może wypisać podwójną ilość kropli do oczu. Na tej recepcie zlecono wykonanie 20,0, czyli maksymalnej ilości. Dodatkowo określono, że taka ilość ma być powtórzona 12 razy. Niestety nie jest to możliwe, żeby w ramach tej samej recepty wykonać i wydać pacjentowi więcej niż 20,0. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby apteka dokonała realizacji recepty więcej niż raz. Rozporządzenie w sprawie recept w § 8 ust. 4 nakazuje zmniejszenie ilości leku recepturowego, jeżeli osoba uprawniona wypisała więcej niż podwójną ilość m.in. kropli do oczu. Ograniczenie to nie dotyczy postaci stosowanych zewnętrznie na skórę, tj. maści, kremów, past oraz żeli. Dla tych ostatnich lekarz może wypisać nawet dziesięciokrotną ilość.

Analizowaną receptę można zrealizować częściowo, np. wydając jednorazowo po 10,0 (15 minimsów). Dopuszczalne byłoby ponadto wydanie leku w kilku butelkach po 5 ml z systemem zachowującym jałowość. Nieotwarta butelka zachowuje jałowość do 6 miesięcy, a otwarta do 30 dni.

Lekarz, żeby zabezpieczyć roczną kurację, powinien wystawić 12 recept, przy czym kolejne powinny mieć naniesioną datę realizacji od dnia. W ten sposób pacjent będzie mógł co miesiąc otrzymać niezbędną ilość kropli.