Astmodil zapis ilości leku

Ile opakowań leku Astmodil można wydać, jeśli zapis ilości to 4 op. po 1 szt.?

Powyższy zapis należy zinterpretować tak, jakby pojawił się na recepcie papierowej. Zapis 4 op. po 1 szt. oznacza 4 tabl. leku. Astmodil.W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty (fot. Shutterstock).

Bardzo proszę o pomoc. Mam receptę elektroniczną:
Astmodil 10 mg op. 4 po 1 szt.
Ds.1×1
Ile wydać ?

Odp.: Rozumiem, że wszędzie poza systemem aptecznym recepta wygląda na wystawioną prawidłowo. W obecnym i analogicznych przypadkach osoba realizująca nie ma innych wytycznych niż komunikat MZ ws. e-recept. W jednym z pierwszych z nich zostało zaakcentowane, że w przypadku niezgodności pomiędzy częścią graficzną i techniczną, to strona graficzna jest ważniejsza. Co się z tym wiąże, powyższy zapis należy zinterpretować tak, jakby pojawił się na recepcie papierowej. Pewną wątpliwość może budzić fakt, że ww. komunikat zakłada, że oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe. Niemniej zapis 4 op. po 1 szt. oznacza wypisanie 4 szt., czyli 4 tabl. leku. Jest to ilość, której oczywiście nie można wydać, ponieważ lek nie podlega podziałowi. Z kolei przepisy rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki dopuszczają w takiej sytuacji wydanie najmniejszego opakowanie dopuszczonego do obrotu.
Reasumując, przy zacytowany zapisie najbezpieczniejsze będzie wydanie pacjentowi 1 op. leku. Alternatywnie apteka, uznając, że 1 szt. odnosi się do 1 pojemnika po 28 tabl. i wydając 112 tabl., robi to na własne ryzyko.

 

Komunikat MZ

Informujemy, że niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

Rozporządzenie MZ ws. zapotrzebowań oraz wydawania z apteki

§ 5 ust. 6. Jeżeli określona na zapotrzebowaniu lub recepcie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie.

mgr farm. Konrad Okurowski