Aqua pro injectione – kwestia wyceny ampułki

Czy można wycenić całą ampułkę nawet jeżeli przekroczy to całkowitą dopuszczalną gramaturę leku robionego na 1 ryczałt?

Niektóre leki gotowe mogą być stosowane zamiennie z surowcami farmaceutycznymi podczas sporządzania leku recepturowego (fot. Shutterstock).

Czy wykonując lek recepturowy z użyciem Aqua pro injectione a 5 ml wycenić należy faktyczną ilość zużytej wody, np. 3,5 ml i resztę z ampułki wrzucić na straty? Czy można wycenić całą ampułkę nawet jeżeli przekroczy to całkowitą dopuszczalną gramaturę leku robionego na 1 ryczałt?
Urea 5.0
Aq.dest. 8.5
Ung cholesteroli ad 100.0

 

Odp.: Czyli to decyzja apteki, że stosuje wodę do wstrzykiwań. Niemniej w tym przypadku nie ma to znaczenia. Par. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ws. leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych mówi, że korzystając z leku gotowego wymienionego w załączniku, czyli w tym przypadku, liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce. Pomimo zatem pewnych wątpliwości przepisy pozwalają wycenić 10 ml wody (2 amp.), pomimo użycia 8,5. Asekuracyjnie można dodać adnotację. Myślę, że nie ma podstaw, żeby ktokolwiek się przyczepił.

mgr farm. Konrad Okurowski