Allevyn Ag Heel – zamiana opatrunku

Czy mogę zamienić opatrunki ze srebrem na opatrunki bez dodatku srebra?

Czy mogę zamienić opatrunki Allevyn Ag Hell na Allevyn Heel w tym samym rozmiarze, ale bez zawartości jonów srebra?Zamiana wyrobów medycznych jest dopuszczalna, ale musi spełniać odpowiednie warunki (fot. Shutterstock).

Mam receptę na opatrunek Allevyn Ag Heel 10,5*13,5 6 opakowań z poprawnym dawkowaniem. Czy mogę na prośbę pacjenta wydać ze zniżką Allevyn Heel 10,5*13,5 (czyli bez Ag) ?

Odp.: Zamiana wyrobów medycznych jest jak najbardziej dozwolona, niemniej musi spełniać pewne kryteria. Odpowiednikiem wyrobu medycznego w myśl art. 2 pkt 13 lit. c ustawy o refundacji, jest wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości. Według listy leków refundowanych substancja czynna w plastrach Allevyn Heel to „Emplastri polyurethanum spumatum„, z kolei w tych ze srebrem „Emplastri antimicrobiotica„.
Wydanie opatrunku bez jonów srebra zmienia właściwości wypisanego wyrobu, więc nie powinno mieć miejsca. Opatrunki ze srebrem stosuje się na zakażone rany. Jeśli ten etap leczenia został zakończony, pacjent potrzebuje nowej recepty. Oczywiście pacjent ma prawo nabyć te opatrunki, co chce bez recepty, ale z refundacją nie można dokonać takiej zamiany.

mgr farm. Konrad Okurowski