Accordeon – wątpliwości dot. ilości wydanego narkotyku

Moje pytanie wiąże się z ilością leku Accordeon, jaką można wydać pacjentowi.

O ile taka nazwa jednoznacznie wskazuje lek, który lekarz wypisał, to jest akceptowalna (fot. Shutterstock).Oznacza to, że kurację 90 dni należałoby rozpatrywać zarówno indywidualnie w ramach pojedynczej recepty, jak i łącznie na kilku receptach, skoro ten sam lekarz, podczas jednej wizyty wystawia ich więcej niż jedną dla tego samego pacjenta i na ten sam lek (fot. Shutterstock).

Pacjent ma wystawione przez tego samego lekarza 2 identyczne recepty papierowe Rpw. Na każdej jest zapis Accordeon 20 mg a 60 tabl., dawkowanie 1 × 1. Ile wydać? Czy zapis, że narkotyku można wydać na max. 90 dni kuracji tyczy się każdej recepty osobno? Czy może łącznie i wtedy należy odmówić wydania za dużej ilości leku?

Odp.: § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje mówią, że:

㤠7.
1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.
2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.”

Oznacza to, że kurację 90 dni należałoby rozpatrywać zarówno indywidualnie w ramach pojedynczej recepty, jak i łącznie na kilku receptach, skoro ten sam lekarz, podczas jednej wizyty wystawia ich więcej niż jedną dla tego samego pacjenta i na ten sam lek. Zazwyczaj problem rozwiązuje się w ten sposób, że druga recepta jest realizowana z opóźnieniem. Nie ma podstawy do odmowy wydania kolejnych 30 tabl., wystarczy odroczyć realizację kolejnego opakowania. Można również podpowiedzieć lekarzowi zmianę dawkowania. Zastąpienie „1 × 1” zapisem „1 tabletka w razie bólu” pozwoli wydać 120 tabletek od razu. Z takim dawkowaniem ilość ta może być zapisana na jednej recepcie. Co wynika z § 7 ust. 4 ww. aktu:

„Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zobacz także: Czy można wydać odpowiednik narkotyku w mniejszym opakowaniu?