Abilify Maintena – dawka refundowana czy zarejestrowana?

Mam e-receptę na 4 op. leku Abilify Maintena. Jak mogę ją zrealizować?

MZ przekazuje, że powyższy produkt nie posiada dopuszczonych do obrotu w Polsce odpowiednikówRozporządzenie w sprawie recept mówi o tym, jak postapić z receptą, na której znajdują się błędy.

Mam następującą e-receptę:

Rp.
Abilify Maintena amp.
4 op
s. 1 x 1 amp co 28 dni
Oddział NFZ 07

Czy można wydać dawkę 400 mg na refundację?  Wiem, że zarejestrowana jest jeszcze dawka 300 mg. Dawka 400 mg widnieje w części technicznej.

 

Odp.: Niestety na recepcie w części wizualnej, która jest ważniejsza, brakuje dawki leku. Oznacza to, że należy przyjąć, że lekarz wypisał lek w dawce najmniejszej dopuszczonej do obrotu (300 mg).  Wydanie leku Abilify Maintena w dawce refundowanej, na podstawie powyższej recepty jest niemożliwe. Mówi ot tym § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept. Prościej z reguły poprosić lekarza o wypisanie recepty na prawidłową dawkę leku. Dziwne jest, że pomimo niezbyt długiej nazwy informacja o dawce została pominięta.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA