Zolpic (Zolpidem tartrate)

Zolpic  (Zolpidem tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Zolpic tabl. powl. (10 mg) 10 lub 20 szt.

Lek pełnopłatny

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych Zolpic  może być wypisany tylko pełnopłatnie, lek ten nie jest refundowany.

 

Wskazania do stosowania leku:

  • krótkotrwałe leczenie bezsenności.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Zolpic:

Rp.

Zolpic 20 tabl.

(dwieście miligramów)

S. 1x1

 

Opis: recepta wypisana na zwykłej białej kartce, zawiera niezbędne dane.

 

W tym przypadku osoba wystawiające receptę pominęła dawkę leku, jednak nie jest to błąd, ponieważ lek Zolpic jest zarejestrowany jedynie w dawce 10mg. Pozostałe dane niezbędne w przypadku przepisania leku pełnopłatnego, będącego lekiem psychotropowym, zostały właściwie zapisane, tj.: sumaryczne ilość substancji psychotropowej, sposób dawkowania oraz numer PESEL.

Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt nie użycia blankietu receptowego, zgodnie z rozporządzeniem jednak nie stanowi to problemu o ile recepta zawiera wszystkie niezbędne dane (kod recepty nie jest wymagany) i nie budzi podejrzeń co do autentyczności.