Vanatex (Valsartan)

Vanatex (Valsartan)

Dostępne dawki i opakowania:

Vanatex® tabl. powl. (80 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Vanatex® tabl. powl. (160 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Vanatex w dawce 80mg i 160mg pakowany po 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

 

·                    We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. W leczeniu pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po świeżo przebytym (12 godzin do 10 dni) zawale mięśnia sercowego. W leczeniu objawowej niewydolności serca, jeśli nie można zastosować inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub jako leczenie skojarzone z inhibitorami ACE, jeśli nie można użyć leków blokujących receptory β-adrenergiczne.

 

Przykład błędnie wpisanej recepty na lek Vanatex:

 

Vanateks 28 tabl. odpłatność: R

S. 1x1 rano

 

W tym przypadku recepta zawiera 4 nieprawidłowości:

 

  • nazwa leku - nazwa leku - zgodnie z § 6.1. pkt 1) rozporządzenia, może być nazwą handlową, międzynarodową, powszechnie stosowaną , która w sposób jednoznaczny ma określać przepisany lek. W tym przypadku zapis nie pozostawia wątpliwości co do intencji osoby wystawiającej receptę.

  • Postać leku -  zapisano błędną postać leku, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek powlekanych. W takim przypadku farmaceuta ma prawo skorygować samodzielnie tą nieścisłość.

  • Dawka: zgodnie z § 6.1. pkt. 3) rozporządzenia, gdy lek występuje w więcej niż jednej dawce to należy ją określić na recepcie. Jeśli lekarz nie zapisał jej na recepcie farmaceuta jest zobowiązany do wydania leku w najniższej zarejestrowanej dawce tj. 80mg.

  • Odpłatność: lek Vanatex jest zarejestrowany z odpłatnością 30%. Błędną odpłatność koryguje farmaceuta- wydając lek z najwyższą odpłatnością w wykazach leków refundowanych.