Trioxal® (Itraconazole)

Trioxal (Itraconzaole)

Dostępne dawki i opakowania:

Trioxal® kaps. (100 mg) 4 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Trioxal® kaps. (100 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Trioxal w dawce 100mg pakowany po 4 i 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

•              we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w kandydozie sromu i pochwy. W łupieżu pstrym. W grzybicy skóry wywołanej przez dermatofity wrażliwe na itrakonazol (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), np. grzybicy stóp, grzybicy podudzi, grzybicy tułowia, grzybicy rąk. W grzybicy paznokci spowodowanej dermatofitami lub drożdżakami. W kandydozie jamy ustnej. W grzybiczym zakażeniu rogówki. W grzybicach układowych: histoplazmozie, aspergilozie, kandydozie, kryptokokozie (w tym kryptokokowym zapalenie opon mózgowych), sporotrychozie, parakokcydioidomikozie, blastomikozie, chromomikozie i innych rzadko występujących grzybiczych zakażeniach układowych.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

•              w leczeniu profilaktycznym u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego,

•              w leczeniu zapobiegawczym (pierwotnym lub wtórnym) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku.

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Trioxal:

Rp.

Trioxal 3op (84 tabl.)

DS. W pulsach 7 dniowych 2x2, co 3 tygodnie, trzy pulsy

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

•              postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci kapsułek, dlatego też brak określonej postaci nie jest błędem. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany;

•              dawka leku – ten błąd może skorygować farmaceuta wydają lek w najniższej zarejestrowanej dawce, która w tym przypadku jest tożsama z jedyną dawką refundowaną;

•              ilość leku – w tym przypadku zgodnie z §18.1. rozporządzenia ponieważ z liczby i wielkości zapisanych opakowań wynikają różne ilości, to za prawidłową przyjmuje się mniejszą z nich. W tym przypadku pacjent otrzyma 3 opakowania po 4 tabl.