Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Dostępne dawki i opakowania:

Tialorid® tabl. 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Tialorid® mite tabl. 50 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Tialorid lub Tialorid Mite tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

 

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi). W zastoinowej niewydolność krążenia. W marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

 

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

 

  • w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia; w moczówce nerkopochodnej.

 

Przykłąd błędnie wypisanej recepty

 

Rp.

Tialorid 3op  R

S: 1x1

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

 

    postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też brak określonej postaci nie jest błędem. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

    dawkowanie- lekarz zlecił na recepcie wydanie 3 najmniejszych refundowanych opakowań oraz zaznaczył sposób dawkowania, z którego wynika że przepisano lek na 150 dni kuracji, dlatego w tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 2 opakowanie leku.

    odpłatność – lek Tialorid może być wydany jedynie z odpłatnością 30%, § 16 ust. 1 pkt.1 lit. h) Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 30%.