Staveran (Verapamil hydrocholoride)

Staveran (Verapamil hydrocholoride)

Dostępne dawki i opakowania:

Staveran 40 mg 20 tabl.

Odpłatność: R

Staveran 80 mg 20 szt.

Odpłatność: R

Staveran 120 mg 20 szt.

Odpłatność: R

 

Lek Staveran może zostać przepisany z odpłatnością ryczałtową we wszystkich zarejestrowanych działaniach tj:

  • w profilaktyce i leczeniu dławicy piersiowej: przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz niestabilnej dławicy piersiowej,

  • w dławicy Prinzmetala, tachykardiach nadkomorowych, napadowym częstoskurczu nadkomorowym, migotaniu lub trzepotaniu przedsionków z szybką czynnością komór,

  • w łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniu tętniczym samoistnym.

 

Przykład recepty na lek Staveran:

 

Rp.

Staveran

2 opak..

Odpłatność: R

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany jedynie w postaci tabletek. Zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, jeżeli lek występuje w jednej postaci, nie ma obowiązku określania jej na recepcie.

  • Dawka - zgodnie z § 16 ust1 pkt 1c rozporządzenia w sprawie recept jeśli na recepcie nie wpisano dawki leku osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku oznacza to, że pacjentowi należy wydać 2 opakowania leku Staveran w dawce 40 mg .