Simvasterol (simvastatin)

Simvasterol (simvastatin)

Dostępne dawki i opakowania:

Simvasterol tabl. powl. (10 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Simvasterol tabl. powl. (20 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Simvasterol tabl. powl. (40 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Simvasterol w dawce 10mg, 20mg i 40mg pakowany po 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. W leczeniu rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i innego leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niewłaściwe lub niedostępne. W zmniejszeniu zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające stosowane wraz z działaniami mającymi na celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz innymi sposobami terapii zapobiegającej chorobom serca.

 

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

  • Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia.

 

Przykład poprawnie wpisanej recepty na lek Simvasterol:

 

Rp.

Simvasterol 40mg No 112 Odpłatność 30%

DS. 1 tabl. wieczorem

Data realizacji od 28/08/2016, data wystawienia 28/07/2016

 

W tym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo zapisała nazwę leku, jego dawkę, ilość opakowań, odpłatność oraz sposób dawkowania. Mogłoby się jednak wydawać, że na odroczonej recepcie możliwe jest przepisanie kuracji na 1 miesiąc. Jest to błędne myślenie, ponieważ od końca 2014 r. możliwe jest na recepcie z datą realizacji od, przepisanie leku na maksymalnie 120 dni kuracji.