Romazic® (Rosuvastatinum)

Romazic® (Rosuvastatinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Romazic® tabl. powl. (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Odpłatność: 100%

Romazic® tabl. powl. (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Romazic® tabl. powl. (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Odpłatność: 100%

Romazic® tabl. powl.(40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Odpłatność : 100%

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Romazic® w dawce 5, 10, 20  i 40 mg pakowany po 30 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 100% w dawce 5, 10 i 40 mg oraz z odpłatnością 30% w dawce 20mg w we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:
 

  • w pierwotnej hipercholesterolemii u dorosłych (typu IIa) lub mieszaniej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie zaleceń dietetycznych i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczeń fizycznych, zmniejszenia masy ciała) jest niewystarczające. W rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszających stężenie lipidów (np. aferezy LDL) lub jeśli nie można zastosować innych sposobów leczenia. W zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym. W pierwotnej profilaktyce dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia, w połączeniu z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.
     

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Romazic®:

Rp.

Romazic 20 mg 2op
DS. 1x1
Uprawnienie S
Data wystawienia 31.08.2016
Data realizacji od 1.11.2016

 

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

  • data wystawienia - uprawnienie dodatkowe S zaczęło obowiązywać od 1 września 2016 r., stąd recepta wypisana przed tą datą nie może mieć wpisanego "S", a jej realizacja nie może uwzględnić tego uprawnienia. Pacjent otrzymuje zatem leki za odpłatnością z listy leków refundowanych.

  • odpłatność – Romazic w wykazie leków refundowanych występuje z jednym poziomem odpłatności, stąd ta informacja może zostać pominięta na recepcie.