Pramolan (Opipramol dihydrochloride)

Pramolan (Opipramol dihydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Pramolam tabl. powl. 50 mg 20 szt

Odpłatność: 100 %

Pramolam tabl. powl. 50 mg 56 szt

Odpłatność: 100 %

 

Lek Pramolan może zostać przepisany przez lekarza z ryczałtową odpłatnością w następujących wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w zaburzeniach lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

 

Przykład recepty na lek Pramolan:

Rp.

Pramolan

 

W tym przypadku recepta nie zawiera błędów :

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny.  Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.
  • Dawkowanie –  zgodnie z §16 ust. 1.pkt 1d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w przypadku braku zapisu dawkowania na recepcie osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania zarejestrowane w wykazie leków refundowanych.. W powyższym przypadku należy realizacja powyższej recepty nie jest problemem, ponieważ należy wydać pacjentowi tylko 1 opakowanie leku Pramolan po 20 tabletek.
  • Odpłatność - brak określenia odpłatności nie jest błędem, ponieważ zgodnie z § 6ust 1 pkt 6) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jeżeli lek występuje tylko w jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę nie ma obowiązku określenia jej na recepcie.