Poltram combo (Tramadoli hydrochloride + Paracetamol)

 Poltram combo (Tramadoli hydrochloride + Paracetamol )

Dostępne dawki i opakowania:

Poltram combo, tabl. 37,5+325 mg 10 tabl

Odpłatność: 100%

Poltram combo, tabl. 37,5+325 mg 20 tabl

Odpłatność: bezpłatny lub 30%

Poltram combo, tabl. 37,5+325 mg 30 tabl

Odpłatność: bezpłatny lub 30%

Poltram combo, tabl. 37,5+325 mg 60 tabl

Odpłatność: bezpłatny lub 30%

Poltram combo, tabl. 37,5+325 mg 90 tabl

Odpłatność: bezpłatny lub 30%

 

Lek Poltram combo może zostać przepisany bezpłatnie w następujących wskazaniach rejestracyjnych:

  • w leczeniu nowotworów złośliwych

Lek Poltram combo może zostać przepisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach rejestracyjnych

  • w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu

 

Przykład recepty na lek Poltram combo:

Rp.

Poltram combo 1 op 30% .

D.S. 1x1

 

W tym przypadku recepta zawiera 1 błąd:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny.  Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.
  • Wielkość opakowania – lekarz nie wskazał precyzyjnie wielkości opakowania, jakie należy wydać pacjentowi. Kierując się jednak wskazaną wysokością odpłatności, należy wydać pacjentowi najmniejsze refundowane opakowanie leku tj. 20 tabl.