Polprazol, Polprazol PPH (Omeprazole)

Polprazol, Polprazol PPH (Omeprazole)

Dostępne dawki i opakowania:

Polprazol® kaps. dojelitowe, twarde (20 mg) 14 szt.

Lek pełnopłatny

Polprazol® kaps. dojelitowe, twarde (20 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Polprazol® PPH kaps. dojelitowe, twarde (40 mg) 28 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Polprazol lub Polprazol PPH w dawce 20mg lub 40mg pakowany po 28 kaps. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

    • u dorosłych: w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy; w zapobieganiu nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; w leczeniu owrzodzeń żołądka; w zapobieganiu nawrotom owrzodzenia żołądka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, w terapii eradykacyjej Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej; w leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ; w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia; w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku; w długoterminowym leczeniu podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku; w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku; w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona.

    • u dzieci powyżej 1 roku życia oraz masie ciała >10kg: w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku; w leczeniu objawowym zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku.

    • u dzieci powyżej 4 roku życia i u młodzieży:  w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori.

 

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 50%:

  • w chorobie refluksowej, w zapaleniu błony śluzowej żołądka, w chorobie wrzodowej,  w zapaleniu trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia.

 

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Polprazol:

 

Rp.

Polprazol 20 mg 2 op a 14 tabl. Odpłatność: 50%

 

W tym przypadku błędnie została określona odpłatność leku oraz postać.

  • odpłatność - Polprazol 20 mg pakowany po 14 kapsułek obecnie nie znajduje się na liście leków refundowanych. Farmaceuta w tym przypadku nie może dokonać zamiany i wydać opakowania po 28 kapsułek z odpłatnością 50% ujętą w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.

  • Postać leku - ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci kapsułek. Ponadto zgodnie z §6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, postać leku należy określić jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci.