Polmatine (Memantine hydrochloride)

Polmatine  (Memantine hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Polmatine 10 mg tabl. 28 sztuk 

Odpłatność :100%

Polmatine 10 mg tabl. 56 sztuk

Odpłatność :100%

Polmatine 20 mg tabl. 28 sztuk

Odpłatność :100%

Polmatine 20 mg 56 sztuk

Odpłatność :100%

Polmatine 5mg/ dawke rozwtór 50 ml

Odpłatność :100%

Lek Polmatine może zostać przepisany z odpłatnością 100% we wszystkich  wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

 

Przykład recepty na lek Polmatine

Rp.

Polmatine 10 mg 100 tabl.

Uprawnienia dodatkowe: ZK

D.S . 1 tabl. dziennie

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

  • Odpłatność – lek Polmatine nie może zostać wydany z uprawnieniami ZK. Pomimo zapisu odpłatności na recepcie, należy zrealizować ją ze 100% odpłatnością, zgodnie z aktualnym wykazem leków.
  • Ilość tabletek- lek Polmatine występuje jedynie w opakowaniach po 28 i 56 tabletek. W związku z tym, zgodnie z § 18 ust 1.pkt 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich należy wydać pacjentowi ilość maksymalnie zbliżoną do tej określonej na recepcie, jednak nie większą niż tak, którą pierwotnie zapisano. W tym przypadku oznacza to, że pacjent może otrzymać 84 tabletki.