Polfilin prolongatum (Pentoxyphyllinym)

Polfilin prolongatum (Pentoxyphyllinym)

Dostępne dawki i opakowania:

Polfilin prolongatum 400 mg tabl. o przedł. uwalnianiu 20 tabl

Odpłatność: 100%

Polfilin prolongatum 400 mg tabl. o przedł. uwalnianiu 60 tabl

Odpłatność: 100%

 

Lek Polfilin prolongatum może zostać przepisany przez lekarza w następujących wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • w chromaniu przestankowym,

  • w zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej,

  • w zaburzeniach czynności ucha wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu) spowodowanych zmianami krążenia,

  • w stanach niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi jak: brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci).

 

 

Przykład recepty na lek Polfilin prolongatum:

Rp.

Polfilin

3 opak

Odpłatność: R

D.S. wiadomo

 

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny. Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.

  • Dawkowanie – dawkowanie nie zostało określone precyzyjnie, w związku z czym zgodnie z §16 ust. 1.pkt 1d) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania zarejestrowane w wykazie leków refundowanych. W powyższym przypadku oznacza to, że należy wydać pacjentowi dwa opakowania leku Polfilin prolongatum po 20 tabletek.

  • Odpłatność- lek Polfilin prolongatum, zarówno w opakowaniu po 20, jak i po 60 tabletek, nie należy do wykazu leków refundowanych. W związku z tym, pomimo zapisu na recepcie, należy zrealizować receptę ze 100% odpłatnością.