Panprazox (Pantoprazole)

Panprazox (Pantoprazole)

Dostępne dawki i opakowania:

Panprazox 20 mg tabl. 28 sztuk

 

Odpłatność: 50%

Panprazox 40 mg tabl. 28 sztuk

Odpłatność: 50%

Lek Panprazox może zostać przepisany z odpłatnością 50% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • tabletki w dawce 20 mg wskazane są u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu łagodnej postaci choroby refluksowej i związanych z nią objawów (np. zgagi, zarzucania treści żołądkowej, bólu podczas połykania) oraz w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,

  •  u dorosłych również w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

  • tabletki w dawce 40 mg wskazane są u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. w refluksowym zapaleniu przełyku oraz przy eradykacji Helicobacter pylori w połączeniu z antybiotykoterapią u pacjentów z wrzodem trawiennym,

  • w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

  • w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

 

 

Przykład recepty na lek Panprazox:

Rp.

Panprazox 2 op.

D.S. 1x1

 

W tym przypadku recepta zawiera 1 błąd:

  • Postać leku – lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też zapis postaci na recepcie nie jest konieczny. Zgodnie z §6 ust 1 pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich postać leku należy określić jedynie wtedy, jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci farmaceutycznej.

  • Odpłatność – brak określenia odpłatności nie jest błędem, ponieważ zgodnie z §6 ust 1.pkt 6) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jeżeli lek występuje tylko w jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę nie ma obowiązku określenia jego odpłatności.

  • Dawka – nie określono dawki leku, w związku z czym zgodnie z § 16 ust.1. pkt.1c) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza zarejestrowana dawka leku dopuszczona do obrotu w Polsce. W tej sytuacji należy wydać pacjentowi 2 opakowania leku Panprazox w dawce 20 mg