Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Dostępne dawki i opakowania:

Oxodil PPH proszek do inh. w kaps. twardej (12 µg) 60 szt. lub 120 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Oxodil PPH proszek do inhalacji w kaps. może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

 

  • w astmie, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapaleniu oskrzeli.

 

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

 

  • w leczeniu podtrzymującym astmy, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami. W łagodzeniu objawów obturacji dróg oddechowych oraz zapobieganiu objawom wywołanym wysiłkiem u pacjentów z astmą, jeżeli nie uzyskano zadowalającej kontroli astmy za pomocą odpowiedniego leczenia kortykosteroidami. W leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

  • Zaleca się, aby leczenie rozpoczynał lekarz pulmonolog.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

 

Rp.

Oxodil 1op a 60 kaps.

DS. 2x1

Adres pacjenta: adres przechodni.

 

W przypadku osoby bezdomnej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku lekarz powinien wpisać w polu recepty przeznaczonym na dane pacjenta adres siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej. Odpłatność w tym przypadku zostanie uzupełniona przez farmaceutę na co pozwala paragraf 16 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 roku.