Klabion (Clarithromycin)

Klabion (Clarithromycin)

Dostępne dawki i opakowania:

Klabion tabl.powl. (250 mg) 10szt. (2 blistry x 5)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Klabion tabl.powl. (250 mg) 14szt. (2 blistry x 7)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Klabion tabl.powl. (500 mg) 10szt. (2 blistry x 5)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Klabion tabl.powl. (500 mg) 14szt. (2 blistry x 7)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Klabion w dawce 250mg i 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 

             we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących lekkich i średnio ciężkich zakażeniach: zapaleniu gardła i migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes; w ostrym zapaleniu zatok wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, w wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae; w niepowikłanym zakażeniu skóry i tkanek miękkich wywołanym przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;w chorobie wrzodowej dwunastnicy przebiegającej z zakażeniem Helicobacter pylori (w leczeniu skojarzonym z inhibitorami pompy protonowej i np. amoksycyliną); w rozsianym zakażeniu Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare oraz w zapobieganiu uogólnionym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium (MAC) u pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza zarażonych HIV.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Klabion:

 

Rp.

Klabion 500 mg 1op x 14tabl

 

W tym przypadku osoba wystawiająca prawidłowo określiła nazwę, dawkę oraz ilość leku. Brak dawkowania nie stanowi problemu, ponieważ zgodnie z § 8.1. pkt 1) rozporządzenia osoba  wystawiająca receptę może bez podania sposobu dawkowanie przepisać ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom refundowanym, czyli do 20 tabl.