Fluoxetin Polpharma® (Fluoxetinum)

Fluoxetin Polpharma® (Fluoxetinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Fluoxetin Polpharma ® kaps. tward. 20mg - 30 szt.

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Fluoxetin® w dawce 20 mg pakowany po 30 kapsułek twardych może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Fluoxetin®:

 

Rp.

Fluoxetin Polpharma  20 mg a 30 sztuk (3opakowania)odpł: R

S.: rano 1.5 tabletki

 

W tym przypadku recepta  zawiera 2 nieprawidłowości:

  • poziom odpłatności – przepisany preparat posiada inny poziom odpłatności (30%), w takiej sytuacji farmaceuta wydaje lek z możliwą do zrealizowania zniżką 30%.
  • dawkowanie - Fluoxetin Polpharma istnieje w postaci kapsułek, nie jest w takim razie możliwe dawkowanie 1.5 tabletki. Zalecane skonsultowanie się z lekarzem.