Doxonex® (Doksazosinum)

Doxonex® (Doksazosinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Doxonex® tabl 2 mg 30 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: R (1), 30% (2)

Doxonex® tabl 4 mg 30 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: R (1), 30% (2)

 

(1) - Przerost gruczołu krokowego

(2) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań (Wskazania pozarejestracyjne: Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 rż.

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych Doxonex® tabl 2 mg 30 szt oraz Doxonex® tabl 4 mg 30 szt może być wypisany z odpłatnością R lub 30% w następujących wskazaniach:

 

-       w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH).

-       w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Preparat może być stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopędnym, b-adrenolitykiem, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE.

 

Przykład recepty:

Rp. Doxonex 4 mg     4opak        R

S: 1x1

Pacjent pokazał książeczkę IB, na recepcie nie było tego oznaczenia.

 

Powyższa recepta zawiera 1 błąd

·         postać leku – błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek powlekanych, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę.

·         odpłatność/uprawnienia dodatkowe – w przypadku recepty dla Inwalidy Wojennego z zaznaczoną odpłatnością R przy nazwie leku, należy go wydać bezpłatnie (zgodnie z uprawnienieniem IB). Uprawnienie IB jest nadrzędne w stosunku do odpłatności. Wynika to z art. 46.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 z póz. zm.) „ Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatnie zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” i „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.