Doxonex® (Doksazosinum)

Doxonex® (Doksazosinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Doxonex® tabl 2 mg 30 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: R (1), 30% (2)

Doxonex® tabl 4 mg 30 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: R (1), 30% (2)

(1) - Przerost gruczołu krokowego

(2) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań (Wskazania pozarejestracyjne: Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 rż.

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych Doxonex® tabl 2 mg 30 szt oraz Doxonex® tabl 4 mg 30 szt może być wypisany z odpłatnością R lub 30% w następujących wskazaniach:

-          Łagodny rozrost gruczołu krokowego: preparat jest wskazany w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH).

-          Nadciśnienie tętnicze: preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Preparat może być stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopędnym, b-adrenolitykiem, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE.

 

Przykład nieprawidłowo wystawionej recepty:

Rp. Doxonex 2   3opak

S: 1x1 przez 3 miesiące

 

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

·         postać leku –  błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek.

·         odpłatność – lekarz nie określił odpłatności przy leku Doxonex®  . Osoba wydająca, wydaje lek z najwyższą odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 30%.