Cipronex® (Ciprofloxacin hydrochloride)

Cipronex® (Ciprofloxacin hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Cipronex® tabl. powl. (250 mg) 10 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Cipronex® tabl. powl. (500 mg) 10 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Cipronex w dawce 250mg i 500mg pakowany po 10 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

•              we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

◦             u dorosłych: w zakażeniach dolnych dróg oddechowych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne: w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzeniu oskrzeli. W zapaleniu płuc. W przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego. W zaostrzeniu przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach układu moczowego. W rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej lub szyjki macicy. W zapaleniu jądra i najądrza. W zapaleniu narządów miednicy mniejszej. W zakażeniu układu pokarmowego (np. biegunkce podróżnych). W zakażeniach w obrębie jamy brzusznej. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach kości i stawów.  W płucnej postać wąglika.

◦             u dzieci i młodzieży: w zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa. W powikłanych zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowym zapaleniu nerek. W płucnej postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

•              w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

 

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Cipronex:

Rp.

Cipronex 500mg 20 tabl. Odpłatność 50%

DS. Co 12 godz. 1 tabl. przez 10 dni

 

W tym przypadku osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę, dawkę, postać leku, odpłatność, ilość jednostek dawkowania, precyzyjnie zapisała dawkowanie oraz okres stosowania preparatu, co bez problemu pozwala wydać lek w ilości przepisanej na całą kurację.