Cipronex (Ciprofloxacini hydrochloridum)

Cipronex (Ciprofloxacini hydrochloridum)

Dostępne dawki i opakowania:

Cipronex® tabl. powl. (250 mg) 10 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Cipronex® tabl. powl. (500 mg) 10 szt.

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Cipronex w dawce 250mg i 500mg pakowany po 10 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

    • U dorosłych: w zakażeniach dolnych dróg oddechowych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne: w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzeniu oskrzeli. W zapaleniu płuc. W przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego. W zaostrzeniu przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach układu moczowego. W rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej lub szyjki macicy. W zapaleniu jądra i najądrza. W zapaleniu narządów miednicy mniejszej. W zakażeniu układu pokarmowego (np. biegunkce podróżnych). W zakażeniach w obrębie jamy brzusznej. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez bakterie Gram-ujemne. W zakażeniach kości i stawów.  W płucnej postać wąglika.

    • U dzieci i młodzieży: w zakażeniach płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa. W powikłanych zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowym zapaleniu nerek. W płucnej postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

 

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

  • w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

 

Przykład błędnie  wypisanej recepty na lek Cipronex:

 

Rp.

Cipronex 500mg 10 tabl.

DS. Co 12 godz. 1 tabl. przez 7 dni

Uprawnienia dodatkowe: DN

 

Recepta zawiera 3  nieprawidłowości:

    odpłatność: ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek Cirponex  nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

    Ilość leku: z wielkości opakowania i liczby jednostek dawkowania wynikają dwie różne ilości leku. W takim przypadku farmaceuta za prawidłową uznaję tą mniejszą z nich tj. 10 tabl i wydaje ją na zniżkę. Dawkowanie jednak powinno być skonsultowane telefonicznie z lekarzem.

    uprawnienia dodatkowe: Uprawnienia dodatkowe – (DN) – Dziecko niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu, otrzymuje świadczenia zdrowotne na zasadach ogólnych, jak osoba ubezpieczona. Prawo do świadczeń nie jest weryfikowane w aptece.