Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Briglau PPH (Brimonidine tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Briglau PPH krople do oczu, roztwór (2 mg/ml) but. 5 ml

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Briglau PPH krople do oczu może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w jaskrze,

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CSG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CSG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające.

 

Przykład poprawnie wystawionej recepty ma lek Briglau PPH:

Rp.

Briglau PPH 3op Ryczałt

S.2x1 (pacjent w ciągu miesiąca zużyje 1 op)

 

W tym przypadku poprawnie została określona:

  • nazwa leku

  • odpłatność

  • ilość leku, którą obliczamy biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania oraz 120 dniowy czas kuracji zgodne z §8.1 pkt 3) oraz §16.2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. W tym szczególnym przypadku kropli ocznych, gdzie nie ma informacji co do zawartości kropli w 1ml, mając na uwadze termin przydatności kropli po ich otwarciu farmaceuta wydaje pacjentowi lek w ilości 3op.

  • pominięta została postać leku, gdyż preparat o tej nazwie występuje tylko w postaci kropli do oczu.