Bioracef (Cefuroxime axetil)

Bioracef (Cefuroxime axetil)

Dostępne dawki i opakowania:

Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Bioracef w dawce 125mg,250mg lub 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku >5 lat: w ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków; w bakteryjnym zapaleniu zatok przynosowych; w ostrym zapaleniu ucha środkowego; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli; w zapaleniu pęcherza moczowego; w odmiedniczkowym zapaleniu nerek; w niepowikłanych zakażeniach skóry i tkanek miękkich; we wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).

  • Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

 

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

 

Rp.

Bioracef 500mg 14 tabl.

S. 1 tabl. co 12 godzin

Opis recepty: pomyłka w numerze pesel pacjenta, niewyraźna nazwa miejscowości

 

W tym przypadku recepta zawiera uchybienia formalne w zakresie przytoczonego opisu, niemniej jednak farmaceuta w ramach swoich uprawnień wynikających z rozporządzenia w sprawie recept lekarskich może na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów je uzupełnić. W tym celu zapisuje poprawne dane na rewersie recepty i stawia swój podpis.