Bioracef (Cefuroxime axetil)

Bioracef (Cefuroxime axetil)

Dostępne dawki i opakowania

Bioracef® tabl. powl. 125 mg

10 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

Bioracef® tabl. powl. 125 mg

14 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

Bioracef® tabl. powl. 250 mg

10 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

Bioracef® tabl. powl. 250 mg

14 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

Bioracef® tabl. powl. 500 mg

10 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

Bioracef® tabl. powl. 500 mg

14 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50% (1)

(1) - Dla wszystkich zarejestrowanych wskazań

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Bioracef® w dawce 125mg, 250mg, 500mg pakowany po 10 i 14 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

 

Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

- w ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków; w bakteryjnym zapaleniu zatok przynosowych; w ostrym zapaleniu ucha środkowego; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli; w zapaleniu pęcherza moczowego; w odmiedniczkowym zapaleniu nerek; w niepowikłanym zakażeniu skóry i tkanek miękkich; w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy). Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Bioracef®

 

Rp

Bioracef tabl. 2 opak 30%

S: 2x1 przez 7 dni

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

 

· odpłatność – lekarz błędnie określił odpłatność przy leku Bioracef. Osoba wydająca, wydaje lek z odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 50%.

· dawka – lekarz nie określił dawki leku Bioracef. W tym przypadku farmaceuta przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej tj. 125 mg.

· Ilość tabletek w opakowaniu – lekarz nie podał wielkości opakowania, ale w sposobie dawkowania zapisał jak długo ma trwać kuracja, dlatego możemy wydać opakowanie 14-tabletkowe.

Z numeru pesel pacjenta wnioskujemy że jest to lek zaordynowany choremu dorosłemu a przepisana dawka jest pediatryczna, warto więc skonsultować się z lekarzem czy taką zamierzał przepisać, by kuracja była właściwa.