Biofazolin (Cefazolin)

Biofazolin (Cefazolin)

Dostępne dawki i opakowania:

 

Biofazolin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1g ( 1 fiolka)   
 

Lek nierefundowany

 

Lek Biofazolin może zostać przepisany przez lekarza ze 100% odpłatnością we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

  • Leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefazolinę – zakażenia układu oddechowego, moczowo – płciowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, dróg żółciowych, posocznica, zapalenie wsierdzia. Stosowany jako lek zapobiegający zakażeniom okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym o zwiększonym ryzyku zakażenia.

 
 

Przykład recepty na lek Biofazolin:

Rp.

Biofazolin amp. a 1 g

7 opakowań

D.S. 1 fiolka raz na dobę

 

W tym przypadku lekarz wystawiający receptę pominął odpłatność leku. Nie stanowi  to problemu, ponieważ lek Biofazolin nie należy do wykazu leków refundowanych. Nie określono także wielkości opakowania leku, nie jest to jednak również błędem, gdyż jedynym dostępnym opakowaniem leku na rynku jest pojedyncza fiolka. W związku z tym zgodnie z ordynacją lekarską należy wydać pacjentowi 7 fiolek leku.  Powyższa recepta została wypisana prawidłowo.