Avedol® (Carvedilolum)

Avedol® (Carvedilolum)

Dostępne dawki i opakowania:

Avedol® tabl. powl. (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Avedol® tabl. powl. (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Avedol® tabl. powl. (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Avedol® w dawce 6,25 12,5 i 25 mg pakowany po 30 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • w udokumentowanej niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

 

Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

  • w zastoinowej niewydolności serca u dzieci do 18 roku życia

 

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Avedol®:

Rp.

Avedol  12,5 mg a 30 szt. 4op.     

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

  • odpłatność – lekarz nie określił odpłatności przy leku Avedol®. Osoba wydająca, wydaje lek z odpłatnością dla tego leku, określoną w wykazie leków refundowanych – 30%.

  • dawkowanie -  lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać dwa najmniejsze opakowanie leku Avedol®, zarejestrowane w wykazie leków refundowanych  tj. 2 op po 30 tabletek powlekanych.

  • Postać leku - błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci.