Auglavin (Amoxicillinum +Clavulanic acid)

Auglavin (Amoxicillinum +Clavulanic acid)

 

Dostępne dawki i opakowania:

Auglavin - tabl.powl. ( 500 mg + 125 mg) – 14 tabl

Lek z listy leków refundowanych: odpłatność 50%

Auglavin - tabl powl. ( 875 mg + 125 mg) – 14 tabl.

Lek z listy leków refundowanych: odpłatność 50%

Auglavin – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg/5 ml + 57mg/5ml) – butelka 35 ml

Lek z listy leków refundowanych: odpłatność 50%

Auglavin – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg/5 ml + 57mg/5ml) – butelka 70  ml

Lek z listy leków refundowanych: odpłatność 50%

Auglavin – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg/5 ml + 57mg/5ml) – butelka 140 ml

Lek z listy leków refundowanych: odpłatność 50%

 

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Auglavin® w dawkach 500 + 125 mg, 875 + 125 mg oraz 400+57 mg/5ml  może przepisać z odpłatnością 50% we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych tj:

 
  • Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: ostre bakteryjne zapalenie zatok ( właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli ( właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalanie pęcherza moczowego, odmieniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej oraz zakażenia kości i stawów, szczególnie zapalenie kości i szpiku. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

 
 

Przykład błędnie zrealizowanej recepty na lek Auglavin:

Rp.

Auglavin 457mg/ 5ml 1 opak. a 70 ml

D.S. 3 x 5 ml przez 5 dni

 

W tym przypadku lekarz wystawiający receptę pominął odpłatność leku. Nie stanowi  to problemu, ponieważ w wykazie leków refundowanych  Auglavin® posiada jeden poziom odpłatności. Dlatego też jeśli lekarz nie zaznaczy X lub 100%, farmaceuta wydaje lek ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych.

Na powyższej recepcie znajdują się jednak sprzeczne informacje dotyczące wielkości opakowania oraz dawkowania leku.  Zgodnie z obowiązującym zasadami realizacji recept jeżeli z pojemności opakowania oraz dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, farmaceuta uznaje mniejszą spośród nich za właściwą. W opisanym przypadku oznacza to, że pacjent powinien otrzymać 1 opakowanie leku Auglavin® o pojemności 70 ml.